VIRTUÁLIS RÁDIÓMÚZEUM

Kollár Ernő virtuális rádiómúzeuma


RÁDIÓS KÖNYVEK

3. A rádiózás történeti eseményeivel kapcsolatos könyvek

 

Szikratávíió
Kreuzer Géza 
A szikratáviró
Franklin Társulat, Budapest, 1917
Tartalma: A szikratávíró technika történeti ismertetése,
olvasmányos kultúrtörténeti írás.
Rádió-Telefon
Bella Andor és Bella József
A rádió-telefon
Tolnai Világlap, Budapest, 1924
Tartalma: A rádió és a telefon technika történeti
bemutatása, várható fejlődése.
A rádió
Sztrokay Kálmán
A RÁDIÓ
Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest, 1924
Tartalma: A rádió ismertetése olvasmányosan az akkori kor
technikai-műszaki tudás szintjén. A kezdetektől a
detektoros rádióig.
A csepeli rádióállomás története
Csepeli rádióállomás személyzete
A csepeli rádió-állomás
Kiadja: M. KIR. Posta csepeli rádióállomás személyzete,
Budapest, 1925
Tartalma: A csepeli rádióállomás 10 éves története
1914-1924 között.
Tolna Világ Lexikon
Tolnai Új Világlexikona
XIV. könyv, ÖR - RÁK
Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt.
Budapest, 1929
Tartalma: A RÁDIÓ szónál 30 oldalon kersztűl ismerteti
rádió megszületésének előzményeit, 1929-ig a fejlődés
állomásait, sok képpel, rajzzal kiegészítve.
A magyar ipar almanachja 1929
Dr. Dálnoki-Kováts Jenő
A Magyar Ipar Almanachja 1929
"Magyar Ipar Almanachja" kiadó hivatal,
Budapest, 1929
Tartalma: A kézművesipari szervezetek története, az érvényes
jogszabályok, ismertetése, az iparos társadalom terület
és névszerinti bemutatása.
A Magyar Rádió Öt Esztendeje
Rádióélet
A Magyar Rádió Öt Esztendeje, 1925-1930
Rádióélet, Budapest, 1930
Tartalma: Részletesen ismerteti a hazai rádiózás
kialakulását és fejlődését 1930-ig. A rádió történeti
ismertetését képekkel, rajzokkal, táblázatokkal egészíti ki.
A Rádióélet a Magyar Stúdió hivatalos műsorlapja volt.
A magyar ipar almanachja 1932
Dr. Dálnoki-Kováts Jenő
A Magyar Ipar Almanachja 1932
"Magyar Ipar Almanachja" kiadó hivatal,
Budapest, 1932
Tartalma: A kézművesipari szervezetek története, a érvényes
jogszabályok, ismertetése, az iparos társadalom terület
és névszerinti bemutatása.
A 10 éves magyar rádió
A tízéves Magyar Rádió 1925-1935
Magyar királyi Posta, Magyar Telefon Hírmondó és
Rádió Rt. Budapest, 1935
Tartalma: A tízéves rádió történetét dolgozza fel a
olvasmányos formában, sok képpel, a Magyar Rádió 
Újság, a Rádióélet kiadványai alapján.
A rádió kincsestára
A RÁDIÓ KINCSESTÁRA
Rádió Újság Lapvállalat, Budapest, 1935
Tartalma: A magyarországi rádió-berendezések történeti
fejlődését, a rádiózást, a rádiózás fogalmát. a stúdiót,
a vevőkészülékek fejlődését, a Magyar Telefon 
Hírmondó és Rádió RT. szervezetét ismerteti, képekkel, 
táblázatokkal.
Marconi
B. L. Jacot és D. M. B. Collier
MARCONI az éter varázslója
Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R.T. kiadása,
Budapest, 1939
Tartalma: Marconi életén keresztül mutatja be a rádió 
történeti fejlődését és annak nagyobb állomásait. A 
könyvet Zakariás János a m. kir. posta főmérnöke a 
magyar rádió fejlődésének történetével egészítette ki.
Rádiós Népmüvelés
Kilián Zoltán
Rádiós népművelés
A m. kir. Országos Iskolánkívüli Népművelési Intézet,
Budapest, 1944
Tartalma: A rádió szerepét és hatását fejtegeti a lakosság
általános kulturális fejlesztése érdekében. Ismerteti a rádiós
népművelés fajtáit és szervezeteit, a televíziózással elérhető
hatásokat.
D.1 Rádió Üzletszabályzat

D. 1. Rádióüzletszabályzat
Közlekedés-és Postaügyi Miniszter
Révay Nyomda, 1949
Tartalma: A Magyar Posta Szabályzatai, intézkedései
a rádió berendezésekkel kapcsolatban. Részletesen
tartalmazza a rádió adó, vevő berendezések és antennák
előállításának, üzembetartásának feltételeit, az akkoriban
érvényes törvényeket, rendeleteket.
150 éves az Orion
Orion
Orion Rádió és Villamossági Vállalat története,
1913-1963
Orion belső kiadványa, Budapest, 1963. augusztus
Tartalma: Az Orion gyár története, a rádió és televízió
fejlődése, az Orion gyártmányok, statisztikákkal és képekkel
kiegészítve.
A technika története
A.A. Zvorikin, SZ.V. Suhargyin, N.I. Oszmova,
V.I. Csernisev
A technika története
Kossuth Könyvkiadó, 1964
Tartalma: A könyv bemutatja, hogy egyes népek mivel
gazdagították a világ tudományának és technikájának
kincsestárát, a technika valamennyi ágának fejlődését
a legrégebbi időktől napjainkig (550 oldal).
A hírközlés krónikája
Dr.Vajda Endre, Dr. Lukács Alfonz,
Dr. Kadocsa Gyula, Dr. Hetey Ottó
A hírközlés krónikája
Közlekedési Dokumentációs Vállalat, Budapest 1965
Tartalma: Az írás kialakulásától, a hírközlés fejlődését
ismerteti olvasmányos formában. Bemutatja a Pollák- Virág-
féle gyorstávíró történetét, az első magyar rádióműsor
sugárzását.
A hírközlés regénye
Tábori, Valkó, Ambrózy D.
A hírközlés regénye
Minerva Könyvkiadó, 1967
Tartalma: Technika történeti könyv, a hírközlés fejlődését
mutatja be az ókor híradástechnikájától,a Morse találmányán,
Bell felfedezésén, Puskás telefonközpontján keresztül
a gépesített telefon központokig.
A Magyar Híradástechnika Évszázada
Felelős szerkesztő: Dr Vajda Endre, 24 szerző
A Magyar Híradástechnika Évszázada
Híradástechnikai Tudományos Egyesület, Budapest,
1981, MTESZ Házinyomda
Tartalma: A magyar ipar fejlődésének kezdetei,
a híradástechnikai ipar fejlődése, vezetékes, vezeték
nélküli hálózatok, a rádió és televízió műsorszórás
fejlődése, a rádióamatőr mozgalom, műszerek, oktatás.
Rádió-Televízió Anno
Lévai Béla-Szabó Miklós
Rádió-Televízió anno...
RTV-Minerva, Budapest, 1985
Tartalma: A rádió és televízió megszületésének pillanatai
képekben. A közel 300 db kép, a rádió, a televízió egy-egy
eseményének pillanatát mutatja.
A 75 éves Orion
Orion Rádió és Villamossági Vállalat
Az Orion 75 éves
Orion, Budapest, 1988. június
Tartalma: A 75 éves Orion Jubileuma alkalmából készített
kiadvány, amely folytatása az 50 éves évforduló alkalmából
kiadott könyvnek. A két időszak közötti események 
történetét foglalja össze.
Forrás: Selyem Tóth Sándor
Rövidhullámú amatőr rádiózás
Érsek János
Rövidhullámú amatőr rádiózás
Ajtósi Dürer Könyvkiadó, Budapest, 1990
Tartalma: A magyar rövidhullámú rádióamatőr
mozgalomról, a Magyar Rövidhullámú Amatőrök
Egyesületéről, szemelvények az amatőr rádiózásról,
visszaemlékezések, rádióamatőr hívójelek 1928-1944 között.
Megszólal a rádió
Sugár Gusztáv
Megszólal a rádió, kezdetektől 1945-ig
Ajtósi Dürer Könyvkiadó, Budapest, 1991
Tartalma: A magyar rádiózás kialakulásáról szól, függelékben
korabeli cikkeket közöl a rádiózás hőskoráról.
Néprádiótól a műholdas televízióig
Sugár Gusztáv
Néprádiótól a műholdas televízióig
Ajtósi Dürer Könyvkiadó, 1993
Tartalma: A néprádiók megjelenésének idejétől a
műholdas televízióig a rádiózás és a televíziózás fejlődését
mutatja be, a függelékben a "Lakihegy 60. évében" címmel
válogatás található az Amatőr című folyóirat 1933-1934-es
számaiból.
A stúdiók világa
Heckenast Gábor - Horváth Gyula
A stúdiók világa pdf
Ajtósi Dürer Könyvkiadó, 1994
Tartalma: A magyar műsorszóró rádiózás műszaki történetét 
tárgyalja, főleg a stúdiókat és azok fejlődését. Fényképekkel, 
rajzokkal mutatja be a korabeli stúdiók kialakításait, műszaki
berendezéseit.
70 éves a magyar rádió
Furkó Zoltán szerkesztésében
70 éves a Magyar Rádió 1925-1995
Ajtósi Dürer Kiadó, Budapest, 1996
Tartalma: a Magyar Rádió 70 éves története, Szalay Zoltán
képeinek felhasználásával.
A magyar rövidhullámú amatőr rádiózás története
Stefanik Pál
A magyar rövidhullámú amatőr rádiózás története 1945-1955
Ajtósi Dürer Könyvkiadó, Budapest 1998
Tartalma: A szerző, saját életén keresztül mutatja be a
magyar rövidhullámú amatőr rádiózás történetét, amelynek
tevékeny részese volt.
A rádiók könyve
Furkó Zoltán szerkesztésében
Rádiók Könyve
Ajtósi Dürer Könyvkiadó, Budapest, 2003
Tartalma: A rádiózás kialakulásának rövid története,
a gyárak által kiadott termék-katalógusok, prospektusok
közlése, katonai hazai és külföldi rádiók általános
ismertetése.
Tungsram Rt. története 1896-1996
Koroknai Ákos szerkesztésében
A Tungsram Rt. története 1896-1996
Kiadó: Aschner Lipót Alapítvány, 2004
A kuratórium elnöke: Gábor András a Tungsram Rt.
volt vezérigazgatója.
A kötet szerzői és a tartalomjegyzék itt olvasható pdf
A könyv Tungsram száz esztendő történeseit foglalja össze,
a nem szakember számára is olvasmányosan.
A könyv 164 oldalas.
Wlassits Nándor könyve
Wlassits Nándor
Rövidhullámok 1924-1934, Magyar Rádióamatőr történet
Rádióvilág, Budapest, 2006
Tartalma: A rövidhullámú mozgalom kibontakozását,
a MRAE szervezeti életét, a Műegyetemi Rádió Klub-ot,
a korabeli rádióamatőr mozgalmat, a rádiózást
a rádiós versenyzést és életutakat mutat be.
Távirótól a rádióig

Balás B. Dénes
A távírótól a rádióig, A rádiótechnika története az 1800-as
évektől a II. világháborúig
Ad Librum, Budapest, 2009
Tartalma: Egy legendás, több mint 100 éves korszakot
ölel át, a Morse távírójától a nagy műsorszóró állomások
megjelenéséig. A könyv olvasmányos, technika történeti
könyv.
      
Tóbiás Áron, Fellegvár

Tóbiás Áron
FELLEGVÁR (1. kötet)
Magyar Rádió Közalapítvány, Budapest, 2003
A Magyar Rádió regénye. Emberek, történetek, dokumentumok
a rádiózás kezdetétől a II. világháború befejezéséig. 
Az 1925-1945 között eltelt időszak történéseit, eseményeit
dolgozza fel 447 oldalon.
Tóbiás Áron, Kettészelt égbolt

Tóbiás Áron
KETTÉSZELT ÉGBOLT (2. kötet)
Magyar Rádió Közalapítvány, Budapest, 2004
A Magyar Rádió regénye. Emberek, történetek, dokumentumok
az 1945-1956 között eltelt időszakból.
Az eseményeket a történéseket dolgozza fel 527 oldalon.
Tóbiás Áron, Szélárnyékban

Tóbiás Áron
SZÉLÁRNYÉKBAN (3. kötet)
Magyar Rádió Közalapítvány, Budapest, 2005
A Magyar Rádió regénye. Emberek, történetek, dokumentumok
az 1956-1990 között eltelt időszakból.
Az eseményeket a történéseket dolgozza fel 510 oldalon.
      
Tóbiás Áron, Visszajátszás

Tóbiás Áron
VISSZAJÁTSZÁS (4. kötet)
Magyar Rádió Közalapítvány, Budapest, 2006
A Magyar Rádió regénye. Filmszerűen visszapergeti az
1925-2005 között eltelt 80 év magyar rádiózásának
jellegzetes eseményeit, személyiségeit, műsorait.
Dokumentálja a múltat a jővő számára 616 oldalon.
      
World Radio TV Handbook

Nicholas Hardyman
World Radio TV Handbook, WRTH
Published in th UK by WRTH Pub. Lmd., Oxford, 2012
Tartalma: A világ rádió és televízió adóállomásainak 
legfontosabb adatait tartalmazza különböző csoportosításban.
A könyv első pár oldalán a legújabb vevőkészülékekről 
találunk ismertetőket, a technikai adatokat és árakat.
Az értékelést egy táblázatban foglalja össze. pdf
A kézikönyv évente jelenik meg, ez a könyv 672 oldalas.
A Vieoton története 1938-1990

Baráth István, Kázsmér János, Ujvári Zoltán
A Videoton története 1938-1990
Kiadó: Videoton Holding Zrt, 2013
Megjelent a gyár alapításának 75. évfordulójára.
A kötet szerzői és a tartalomjegyzék itt olvasható pdf
A könyv a Videoton történetét olvasmányosan dolgozza fel,
egyben ipartörténeti tanulmány is. Kuriózum, hogy a könyvben
bemutatják a Videotonban gyártott katonai elektronikai
eszközöket is. A könyv 327 oldalas.
Magyar katonai radioallomasok es radiokeszulekek 1914 - 1945

Balázs B. Dénes - Dr. Rajnai Zoltán
Magyar katonai radioallomasok es radiokeszulekek 1914 -1945
Kiadó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2015 
Megjelent: a Híradó tanszék gondozásában.
A könyv tartalomjegyzék itt olvasható pdf
A könyv a Magyar katonai rádiózás huszadik század első felének 
rádiótechnikai eszközeit mutatja be olvasmányosan, képekkel,
rövid műszaki ismertetőkkel, a kezdetektől a II. világháború 
befejezéséig.
Szép rádiók
Kóger László
Szép rádiók
Kiadó:Rádiógyűjtők Magyarországi Klubja Egyesület, 2015 
Megjelent: az Egyesület gonozásában
A könyv egy válogatás, amely a magyar rádióipar legszebb
készülékeit mutatja be képekben, 1925-1980 között pdf
A könyv 138 oldalas.
MoM története
Imre László, Magyar György, Szántó Tamás, Telek György
Fejezetek a Magyar Optikai Művek és utódai történetéből 
1876-2015 pdf
Felelős szerkesztő: Nádudvari Zoltán
Kiadó: MOM Emlékalapítvány, 2015 
A könyv, a MOM emlékkötet a gyár évszázados történetét
dolgozza fel olvasmányosan, sok archív képpel. Bemutatja a
gyár történetét, az ott dolgozott emberek elhivatottságát. 
1989. közepén alapított Magyar Optikai Művek Állami Vállalat
holdingként kezelte az újonnan  alapított gazdasági 
társaságainak vagyonát, egészen az 1998-as végelszámolásáig.
A könyv bemutatja röviden ezeket a vállalkozásokat is.
A könyv 287 oldalas.
egy_hivatas_120_eve
Dr. Estók János, Dr. Papp László, Simon Dorottya, 
Dr. Tószegi Zsuzsanna, Dr. Vass László Ádám
Egy hivatás 120 éve
A Magyar Királyi Szabadalmi Hivataltól a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivataláig pdf 
Szerkesztette: Tószegi Zsuzsanna
Kiadó: TYPOTEX, 2016 
Az évfordulóra az SZTNH egy gazdagon illusztrált kötettel 
emlékezett meg. A könyv hat fejezete Magyarország
polgárosodását, a hivatal jogistátuszának kialakulását és 
fejlődését, az elmúlt évtizedek legfontosabb töténéseit,
az iparjogvédelem számokban tükröződő eredményeit,
a szellemitulajdon-védelmi tevékenységet segítő
testületeket, valamint a 120 év alatt az intézmény élén 
munkálkodó 18 elnök rövid pályarajzát mutatja be.
A könyv 276 oldalas.

 

Következő oldal

VISSZA
Virtuális Rádiómúzeum - Készítette: Kollár Ernő HA5DB 2009.
A fényképek másolása, felhasználása a szerző hozzájárulása nélkül tilos!