VIRTUÁLIS RÁDIÓMÚZEUM

Kollár Ernő virtuális rádiómúzeuma


KÖNYVEK

4. A rádiózás műszaki-és technikai kérdéseivel foglalkozó könyvek.

 

Műszaki könyv
Kiss Lajos
Az egyenáramú motor működése és kezelése
Népszava Könyvkereskedés, Budapest, 1917
Tartalma: Az egyenáramú motorok működését, kezelését,
karbantartását írja le
Műszaki könyv
Morva Rezső
Villamosság a gyakorlatban
Révay testvérek Irodalmi Intézet Rt. Budapest, 1918
Tartalma: Útmutatás a dinamók és villanymotorok
kezeléséhez, javításához, gyakorlati kapcsolási rajzokkal
Műszaki könyv
Balogh József
Villamos csengettyűk és házi telefonok
Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Intézet, Budapest, 1919
Tartalma: Villamos csengők és házi telefonok szerelése,
karbantartása
Műszaki könyv
Süss és Társa
A villámhárító berendezések
Süss és Társa Elektrotechnikai Mérnöki Iroda és Gyár, 1923
Tartalma: A villámhárítók fontossága, kivitelezése, Süss és 
Társa referencia munkái
Műszaki könyv
Balogh Arthur
Rádiókészülékek szerelése és számítása
Népszava Könyvkereskedés Kiadása, Budapest, 1924
Tartalma: Egyszerű rádiókészülékek és telefonok megépítését,
szerelését ismerteti kapcsolási rajzokkal
Műszaki könyv
Balló János
Elektromos vezetékek méretezése
Műszaki Könyvtár, Budapest, 1925
Tartalma: Az elektromos vezetékek kiépítését, méretezését,
számítási példákkal mutatja be
Műszaki könyv

Dr. Dálnoki-Kováts Jenő 
Magyar Elektronikai Egyesület, Budapest, 1926
"Magyar Ipar Almanachja" kiadó hivatal, 
Tartalma: Az erősáramú biztonsági szabályzatokat,
utasításokat, szabványokat tartalmazza
Műszaki könyv
Adorján Pál
150 Rádió kapcsolás
Athenaeum Nyomda. Budapest, 1926
Tartalma: Detektoros és 1-2 csöves rádiók kapcsolásai
rajzainak gyűjteménye
Műszaki könyv
Molnár János
A RÁDIÓTELEFON elméleti és gyakorlati ismertetése
Műszaki Könyvkiadó és Sokszorosító Üzem, Budapest, 1926
Tartalma: Egyszerű detektoros és csöves rádiók elméleti és
elkészítésének gyakorlati ismertetése 
Műszaki könyv
Rádió, Röntgen és egyéb sugárzások
A Műegyetemi Rádió-Club és a Magyar Orvosok Röntgen
Egyesülete Hivatalos lapja, Budapest, 1927
Tartalma: A rádió és a röntgen, valamint egyéb sugárzások
hatásaival foglalkozik, ismeretterjesztés céljából.
Könyv
Philips Rádió
A csoda 3 és más kapcsolások
Philips, Budapest, 1928
Tartalma: Egyszerű rádiókészülékek kapcsolási rajzai és 
műszaki tanácsok azok elkészítéséhez
Műszaki könyv
Magyari Endre
Amatőr Laboratorium
A m. kir. Országos Iskolánkívüli Népművelési Intézet,
Budapest, 1929
Tartalma: A rádiózás alapjait, a  rádiózáshoz szükséges 
műszereket, azok szakszerű használatát írja le
Műszaki könyv
Ernyei Frigyes
A RÁDIÓ ABÉCÉJE
Révay Nyomda, Budapest, 1929
Tartalma:A rádiózás elméleti alapjait, az egyszerű rádiók
felépítését és elkészítését írja le a korabeli alkatrészek
felhasználásával.
Könyv
Orion Rádió Iskola
1. számú kiadvány
Orion, Budapest, 1929
Tartalma: Egyszerű rádiókészülékek alkatrészeinek helyes 
alkalmazása, készülékek összeszerelése, beállítása
Műszaki könyv
Csoda 4 és más új kapcsolások
Philips, Budapest, 1929
Tartalma: Egyszerű rádiókészülékek kapcsolási rajzai és 
műszaki tanácsok azok elkészítéséhez
Műszaki könyv
Molnár János
Hibakeresés és készülékkarbantartás
Győző Andor kiadása, Budapest, 1929
Tartalma: Rádiókészülékek hibakeresésének módját és
karbantartását foglalja össze, elsősorban hozzáértők számára
Könyv
Orion Rádió Iskola
2. számú kiadvány
Orion, Budapest, 1930
Tartalma: Telepes rádiókészülékek átalakítása hálózati üzemre,
hálózati készülékek építése
Műszaki könyv
Zakariás János - Székely Sándor
FILM és RÁDIÓ
Szerzők kiadása, 1930
Tartalma: Műszaki-technikai ismeretterjesztő könyv, a film és 
rádió világáról
Könyv

Molnár János és Stur Iván
Rádiózavarszűrés
Engel Károly Elektromosgyár, 1932
Tartalma: A rádióvétel zavarainak keletkezését és elhárítását
írja le. Megoldásokat ajánl a zavarkeltés megakadályozásához
illetve a rádióvétel zavarmentesítésére
Műszaki könyv
Kauser János
Rádiótechnika - tankönyv
Közlekedési Dokumentációs Vállalat, Budapest 1933
Tartalma: A rádiózás elméleti tankönyve, a rádió egyes 
fokozatainak működését, számítási menetét mutatja be
Könyv

Hornyák Szilveszter
Rövidhullámú rádióamatőr kézikönyv
A szerző kiadása, Budapest, 1937
Tartalma: A magyar rádióamatőr mozgalom ismertetése, 
a nemzetközi forgalmi szabályok leírása, rádióamatőr adó és
vevőberendezések kapcsolási rajzainak ismertetése, hívójelek
felsorolása.
Könyv
Horváth István 
Rádió Compass, Útmutató az 1938/39 évre
A szerző kiadása, Budapest, 1938
Tartalma: A rádiózás iránt érdeklődőknek nyújt segítséget
könyvével. Az új technikai megoldásokon túl, konkrét kapcsolási
rajzokkal is segíti a rádiózás gyakorlati munkáját
Műszaki könyv

   Kaffka Károly
  Technikai kérdések 
  A szerző kiadása, Budapest, 1939
  Tartalma: A rádiókészülékek hangminőségének javítására ad
  technikai megoldásokat
Könyv
Molnár -Jovitza
Rádiósok könyve
Győző Andor kiadása, Budapest, 1940
Tartalma: A rádiósok elméleti és gyakorlati műszaki könyve.
Az elektromosság alapelveinek ismertetésén túl sok gyakorlati
megoldást ismertet a rádiózás területéről. 
Könyv
Makai István
Szuperkészülékek behangolása
A szerző kiadása, 1940
Tartalma: A szuperrendszerű rádiókészülékek bahangolását és
a szükséges mérőműszereket ismerteti
Könyv
Horváth István
Rádió Compass, Útmutató az 1940/41 évre
A szerző kiadása, Budapest, 1940
Tartalma: A rádiózás iránt érdeklődőknek nyújt segítséget
könyvével. Az új technikai megoldásokon túl, konkrét kapcsolási
rajzokkal is segíti a rádiózás gyakorlati munkáját
Könyv
Horváth István
Rádió Compass, Útmutató az 1941/42 évre
A szerző kiadása, Budapest, 1941
Tartalma: A rádiózás iránt érdeklődőknek nyújt segítséget
könyvével. Az új technikai megoldásokon túl, konkrét kapcsolási
rajzokkal is segíti a rádiózás gyakorlati munkáját
Könyv
Makai István
Korszerű rádiókészülékek rendszere, építése
A szerző kiadása, Budapest, 1941
Tartalma: Korszerű rádiókészülékek építéséhez, beállításához
gyakorlati útmutató ad. 
Könyv
Dániel Mihály
Rádió szerviz
A szerző kiadása, Budapest, 1941
Tartalma: Rádiókészülékek javítása, szervizelése, gyakorlati
útmutatás ad a hibakereséshez, a műszeres mérésekhez
A gyakorlati rádiótudás tankönyve
Könyv
Holló Jenő - Magó Kálmán
Tungsram  Rádió tanácsadó
Hungária Nyomda, Budapest, 1941
Tartalma: Kereskedőknek, rádiószerelőknek elméleti és szakmai
tanácsokat ad a rádiókészülékekről, a rádióalkatrészekről
Könyv
Dr. Magyari Endre
Amatőr-laboratorium
Győző Andor kiadása, Budapest,1942
Tartalma: A rádiókészülékeken műszeres mérések elvégzése,
gyakorlati leírásokkal. Sok kapcsolási rajz, táblázat segíti a
rádiótechnikai mérések elvégzését
 
Könyv
Holló Jenő - Magó Kálmán - Valkó Iván Péter
Tungsram Rádió tanácsadó 1944
EIVRT Kiadása, Budapest, 1944
Tartalma: A rádiócső történeti fejlődése, alapkapcsolások,
Tungsram rádiócsövek 1944-ig, táblázatok, 285 oldalon
Könyv

Dr. Jáky József
Katonai rádiótechnika 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest,1944
Tartalma: Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványa, a katonai
rádiótechnika tanfolyamának anyaga
Könyv

Kiss Tivadar
Rádióévkönyv az 1947. évre
Hungaria könyvkiadó, Budapest,1947
Tartalma: A rádiózás iránt érdeklődőknek nyújt segítséget
könyvével. Az új technikai megoldásokon túl, konkrét kapcsolási
rajzokkal is segíti a rádiózás gyakorlati munkáját
Könyv

Lamoth Emil
Rádió Compass 1948. évre
Nagy Andor kiadása, Budapest,1947
Tartalma: A rádiózás iránt érdeklődőknek nyújt segítséget
könyvével. Az új technikai megoldásokon túl, konkrét kapcsolási
rajzokkal, 282 ábrával is segíti a rádiózás gyakorlati munkáját
Könyv

Electronics Manual for Radio Engineers
McGraw-Hill Book Company, Inc, New York, April, 1949
Tartalma: Logikai sorrendben, 16 fejezetben elméletben
foglalkozik a rádiózással kapcsolatos területekkel: antennák,
hangfrekvenciás erősítők, alkatrészek, tápegységek, szűrők,
ionoszféra, mérőeszközök, mikrohullám, tápegységek,
rádiócsövek, rádió vevőkészülékek, a televizíó, adókészülékek.
A könyv 880 oldalas, jó hírű mérnökök megjelent publikációi.
Könyv
MSzSzOK
Rádiószerelés forrasztás
MSzSzOK, Ellátó Központ, Budapest,1951
Tartalma: A rádiókészülék összeszerelésének mikéntjét írja le
hétköznapi nyelven, a nem szakemberek számára.
Könyv
V.G. Boriszov
A kezdő rádióamatőr I. kötet
Népszava Könyvkiadó, Budapest,1952
Tartalma: A rádiózás iránt érdeklődőknek nyújt segítséget
könyvével. A kezdő rádióamatőrök munkáját segíti technikai
ismeretekkel és egyszerű rádiókészülékek kapcsolási rajzaival,
építési tanácsokkal
Könyv
V.G. Boriszov
A kezdő rádióamatőr I-II. kötet
Népszava Könyvkiadó, Budapest,1953
Tartalma: A rádiózás iránt érdeklődőknek nyújt segítséget
könyvével. A kezdő rádióamatőrök munkáját segíti technikai
ismeretekkel és egyszerű rádiókészülék kapcsolási rajzaival,
építési tanácsokkal

 

Következő oldal

VISSZA
Virtuális Rádiómúzeum - Készítette: Kollár Ernő HA5DB 2009.
A fényképek másolása, felhasználása a szerző hozzájárulása nélkül tilos!