VIRTUÁLIS RÁDIÓMÚZEUM

Kollár Ernő virtuális rádiómúzeuma

Restaurálás | Rádiógyűjtők | Hasznos linkek | Hasznos információk | HírekRÁDIÓS KÖNYVEK

 

A tudomány és technika általános fejlődése, de különösen az elektrotechnika, a rádiótechnika fejlődése az itt bemutatásra kerülő könyveken keresztül is jól látható és nyomon követhető. Érdekes megfigyelni, hogy az 1910-es és az 1920-as évek elején az egyenáramról és a váltakozó áramról, az elektromos „csengettyűkről” (csengőkről), a telefonokról írtak, később a Telefonhírmondóról és a detektoros rádiókról, a villámhárítók fontosságáról jelentek meg könyvek. Később az elektromos vezetékek tervezéséről (ebben az időben hajtják végre a villamosítást, a vidéki városok és a községek többségében ”bevezetik az áramot”), majd átdolgozzák az első érintésvédelmi előírásokat. A Kandó első jogelődje a Magyar Királyi Állami Mechanikai és Órásipari Szakiskola, az elektrotechnika térhódítása következtében a nevét megváltoztatja Magyar Királyi Állami Mechanikai és Elektromosipari Szakiskolára, ezzel kifejezve az elektrotechnikai irányultságot. 1926-ban megjelenik Adorján Pál könyve a „150 Rádió kapcsolás”, amelyben elsősorban detektoros és az egyszerű csöves rádiók működését írja le, valamint gyakorlati kapcsolási rajzokat ismertet. Majd Molnár János és Magyari Endre első könyvei, amelyek már a rádiózás alapjait ismertetik, elméleti és gyakorlati kérdésekre adnak válaszokat. Ebben az időben az elektrotechnikát, a rádiózás alapjait a Gépészmérnöki Kar keretében létrehozott az Elektrotechnikai tagozaton tanították (húsz évvel később, 1949-ben ez alapozza meg a Villamosmérnöki Kart). Ahogy a rádiógyártás ipari méreteket ölt, úgy a gyárak saját kiadványaikban ismertetik, népszerűsítik készülékeiket. Ebben élen járt; a Tungsram, Orion, a Standard, a Siemens, de a többi rádiógyártással foglalkozó gyárak is kiadtak időszaki kiadványokat (Lásd: Hasznos információk). Később a rádiózás elméleti kérdéseivel foglalkozó könyvek jelennek meg. Érdekes megfigyelni, hogy a rádióamatőrök milyen fontos szerepet töltenek be a kezdeti időkben. A nagyon sok írás, több könyv szerzője (pl. Jovitza György, HA5B) a rádiógyárak tervezői (pl. Vörös Rezső az Amrad vezető tervező mérnöke, később a Műegyetemi Rádió Club ügyvezető alelnöke), vezető munkatársai ebben az időben rádióamatőrök voltak. A sokak közül kiemelkedik Zelenka László „a rádiótechnika úttörője”, aki HA3O rádióamatőr hívójellel rendelkezett és tevékenyen részt vett a Műegyetemi Rádió Club munkájában.  A következő évtizedekben a rádiótechnika, a rádiózás fejlődése újabb és újabb könyvek megjelenését hozzák magukkal, de megjelennek az eddig elért eredményeket összegző könyvek, valamint ismeretterjesztő könyvek is. A rádiógyűjtők számára ma is nélkülözhetetlenek Kádár Géza, Rádió vevőkészülékek kapcsolásai, de munkánkat ma is segíti Dr. Magyari Endre, Magyari Béla, Makai István, Molnár János és a többiek könyvei is. Természetesen a mostani Rádiótechnika folyóirat, a Rádiótechnika évkönyvei, a korabeli hasonló lapok, a „Magyar Rádió Újság”, a „Rádió szaklap”, a „Rádió amatőr”, a Rádió Technika, a Rádióvilág nélkülözhetetlenek a rádiózás kortörténetiségének hiteles megismeréséhez. A fejlődés mai is tart. Az újabb kori rádiózással kapcsolatos könyvek már a digitális technikáról, a Wi-Fi rádiózásról, a visszaemlékezésekről szólnak, a könyvek pedig nem papíralapon, hanem digitális, úgynevezett E-könyv (elektronikus könyv) formában lesznek elérhetők.

A könyveket az alábbi csoportosításban mutatom be.

1.Rádiókészülékek kapcsolásai könyvek

2. Rádiócső katalógusok

3. A rádiózás történeti eseményeivel kapcsolatos könyvek

4. A rádiózás műszaki-és technikai kérdéseivel foglalkozó könyvek

 

1. Rádiókészülékek kapcsolásai

kep1
Kádár Géza
 Rádiókészülékek kapcsolásai
 Műszaki könyvkiadó, 1957
 Tartalom: 1936-1956 között gyártott rádiókészülékek
 kapcsolási rajzát és a fényképeit tartalmazza.
 Az 1956-os első könyv azonos tartalmú,
 javított kiadása 
kep2

Kádár Géza
Rádiók és Televízió vevőkészülékek
Műszaki könyvkiadó, 1958
Tartalma: 1956-1957 között gyártott készülékek kapcsolási rajzát és a fényképeit tartalmazza

kep3

Kádár Géza
Rádió és Televízió vevőkészülékek
Műszaki könyvkiadó, 1961
Tartalma: 1958-1959 között gyártott készülékek kapcsolási rajzát és a fényképeit tartalmazza

kep5

Kádár Géza
Rádióvevőkészülékek kapcsolása II.
Műszaki könyvkiadó, 1963
Tartalma: 1956-1959 között gyártott vevőkészülékek kapcsolási rajzát tartalmazza

kep6

Kádár Géza
Rádió és Televízió vevőkészülékek
Műszaki könyvkiadó, 1964
Tartalma: 1960-1963 között gyártott vevőkészülékek kapcsolási rajzát és a fényképeit tartalmazza

Kádrá Géza Rádióvevőkészülékek kapcsolása I.

Kádár Géza
Rádióvevőkészülékek kapcsolása I.
Műszaki könyvkiadó, 1966
Tartalma: 1956-1957-es kiadással azonos tartalmú könyv. A rajzoláskor elkövetett hibák tovább csökkentek, néhol a feszültségértékek is feltüntetésre kerültek.

kep7

Kádár Géza
Rádió és Televízió vevőkészülékek
Műszaki könyvkiadó, 1967
Tartalma: 1964-1966 között gyártott rádiókészülékek kapcsolási rajzát és a fényképeit tartalmazza

kep4

Kádár Géza
Rádióvevőkészülékek kapcsolásai III.
Műszaki könyvkiadó, 1968
Tartalma: 1960-1966 között gyártott vevőkészülékek
kapcsolási rajzát tartalmazza

kep8

Kádár Géza
Rádió és Televízió vevőkészülékek
Műszaki könyvkiadó, 1970
Tartalma: 1967-1969 között gyártott rádiókészülékek
kapcsolási rajzát és a fényképeit tartalmazza

kep9

Kádár Géza
Rádió és Televízió vevőkészülékek
Műszaki könyvkiadó, 1972
Tartalma: 1970-1971 között gyártott rádiókészülékek
kapcsolási rajzát és a fényképeit tartalmazza

kep10

Kádár Géza
Rádió és Televízió vevőkészülékek
Műszaki könyvkiadó, 1976
Tartalma: 1972-1975 között gyártott rádiókészülékek
kapcsolási rajzát és a fényképeit tartalmazza

kep11

Kádár Géza
Rádió és tv kapcsolások 1975-1977
Műszaki könyvkiadó, 1978
Tartalma: 1975-1977 között gyártott készülékek kapcsolási rajzát és a fényképeit tartalmazza

kep17
Kókai Tamás-Varsányi János
 Sztereó rádiók szervizkönyve
 Műszaki könyvkiadó, 1979
 Tartalma: Sztereó rádiók szerviz könyve, ismertetőkkel
 kapcsolási rajzokkal és sok fényképpel
kep18
Kókai Tamás-Varsányi János
 Sztereó rádiók szervizkönyve II.
 Műszaki könyvkiadó, 1982
 Tartalma: Sztereó rádiók szerviz könyve, ismertetőkkel
 kapcsolási rajzokkal és sok fényképpel
kep92
Kókai Tamás-Varsányi János
 Sztereó rádiók szervizkönyve III.
 Műszaki könyvkiadó, 1984
 Tartalma: Sztereó rádiók szerviz könyve, ismertetőkkel
 kapcsolási rajzokkal és sok fényképpel

2. Rádiócső katalógusok

Vade-Mecum, Rádiócső katalógus
P.H. Brans
WADE-MECUM
London, 1952, 9. kiadás
Tartalma: 1952-ig legyártott elektroncsövek részletes adatait, 
valamint az egyes gyártók elektroncsöveinek összehasonlító 
adatait is tartalmazza. 
Elektroncső katakógus
HERAUSBER W. BEIER
Röhren Taschen Buch /Elektroncső kézikönyv
Fachbuchverlag Leipzig, 1954
Tartalma: 1954-ig legyártott elektroncsövek adatait és csőfejek 
bekötési rajzait, valamint más gyártok csöveinek 
helyettesíthetőségét is tartalmazza. (510 oldal)
Állami Könyvterjesztő Vállalat, Nehézipari Könyvesboltja: 37-Ft.
Röhrentaschenbuch 1.
HERAUSBER W. BEIER
Röhrentaschenbuch Band I. /Elektroncső kézikönyv 1.
kötet Fachbuchverlag Leipzig, 1956
Tartalma: 1956-ig legyártott vevőcsövek adatait és 
csőfejek bekötési rajzait, valamint más gyártok csöveinek 
helyettesíthetőségét tartalmazza. (561 oldal)pdf
Állami Könyvterjesztő Vállalat, Nehézipari Könyvesboltja.
Ára: 52-Ft.
Röhren Taschenbuch
HERAUSBER W. BEIER
Röhrentaschenbuch Band II. /Elektroncső kézikönyv 2. kötet
Fachbuchverlag Leipzig, 1957
Tartalma: 1957-ig legyártott adó és vevőcsövek adatait, 
a csőfejek bekötési rajzait, valamint más gyártok csöveinek 
helyettesíthetőségét és félvezetők adatait is tartalmazza.
(763 oldal)pdf
Állami Könyvterjesztő Vállalat, Nehézipari Könyvesboltja: 77-Ft
Magyari, Elektroncső atlasz
Magyari Béla
Elektroncső-atlasz I. (Vevőcsövek)
Műszaki Könyvkiadó, 1958
Tartalma: 1958-ig legyártott 11.000 elektroncső részletes
adatait tartalmazza
RFT katalógus
RFT
Empfänger röhren /vevőcsövek
Buchdruckerei frankenstein Leipzig, 1963
Tartalma: Rádiók és televíziók vevőcsöveinek részletes adatait
tartalmazza (210 oldal)
Philips csőkatalógus
Philips
Philips Pocketbook/Philips elektroncső zsebkönyv
Philips, 1968
Tartalma: Elektroncsövek, félvezetők, egyéb alkatrészek
részletes adatait tartalmazza (750 oldal)
Magyari Béla Elektroncső atlasz
Magyari Béla
Elektroncső-Atlasz 1.
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970
Tartalma:Novál és Dekálcsövek részletes adatai és jelleggörbék,
valamint a csövek fejbekötései (306 oldal)
Magyari Béla Elektroncső atlasz
Magyari Béla
Elektroncső-Atlasz 2.
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978
Tartalma: Betűjelzésű és nem szabványos számokkal jelölt
elektroncsövek részletes adatai és jelleggörbék, valamint 
a csövek fejbekötései (412 oldal)

 

További képek láthatók a Hasznos információfejezet alatt, ahol a gyártok által kiadott kiadványok és reklámlapok kerülnek bemutatásra.

 

Következő oldal

VISSZA
Virtuális Rádiómúzeum - Készítette: Kollár Ernő HA5DB 2009.
A fényképek másolása, felhasználása a szerző hozzájárulása nélkül tilos!